Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi iptal edildi. Pist harap edildikten sonra

Danıştay İBB’yi haklı buldu. Atatürk Havalimanı’nın 18-36 piste yok edildikten sonra Millet Bahçesi ihalesi iptal edildi. Bu karar iş işten geçtikten sonra geldi. Zamanında milyarlarca lira harcanan pist şimdi delik deşik.

Danıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin temyiz isteği üzerine Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesiyle ilgili kararını verdi. Danıştay 13. Daire, İBB’nin açtığı davada hukuka aykırılık bulunmadığını hükmeden Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. İhalenin iptaline oybirliği ile kesin olarak karar verildi. Kararda “Davaya konu ihale işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır’ denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB, Atatürk Havalimanı arazisiyle ilgili çevre düzeni ve plan değişikliğine itiraz etti. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine açılan davada yürütmenin durdurulması ve iptali talep edildi. Atatürk Havalimanıyla ilgili alınan kararın yasal dayanaktan yoksun olması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na ve Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.

MAHKEMEYE AYRINTILI BİLİRKİŞİ RAPORU TALEP ETTİ

Mahkeme 07 Kasım 2022 tarihli ara kararı ile anlaşmazlık konusu taşınmaz mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mahkemenin kararında, dava konusu plan değişikliklerinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri, kamu yararı, hukuka uygunluk yönünden incelenmesi suretiyle teknik yönden bilimsel gerekçeye dayalı, açık sonuç belirten ayrıntılı bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasını istedi.

BİLİRKİŞİDEN AYRINTILI RAPOR

Mahkemeye sunulan bilirkişi incelemesinde, “27 Mayıs 2022 tasdik tarihli İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi ve Çevresi) şehircilik ilkelerine, yerleşmenin gelecekteki ihtiyaçlarına, planlama tekniklerine uygun olmadığı ve kamu yararını gözetmediği bilirkişi heyetimizce tespit edilmiştir” denildi.

İDARE MAHKEMESİ İHALEYİ İPTAL ETMEDİ

İBB’nin TOKİ ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı açtığı davayı Ankara 16. İdare Mahkemesi 7 Eylül 2023’te karar verdi. İdare Mahkemesi, Bilirkişi raporunda ‘Kamu yararının gözetilmediği tespit edilmiştir’ şeklindeki raporuna rağmen ihalede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

DANIŞTAY İDARE MAHKEMESİNİN TAM TERSİ KARAR VERDİ

İBB, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin bu kararını temyize götürdü. İBB’nin temyiz başvurusuyla ilgili kararını veren Danıştay 13. Dairesi, davanın idare mahkemesi tarafından reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığını kaydetti. Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin kararını bozan Danıştay 13. Dairesi, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere kesin olarak ihalenin iptaline oybirliği ile karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*